Kalendarz wydarzeń

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 

Historia Szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna w Kole powstała 1 stycznia 1971 roku na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego. Dwadzieścia lat wcześniej, w 1950 roku powstało w Kole Wiejskie Ognisko Muzyczne, a kilka lat później dzięki staraniom wieloletniego kierownika ogniska mgr Wacława Wierzbickiego ognisko muzyczne w Kole zostało upaństwowione.

W 1965 r. Kierownikiem ogniska został absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu mgr Tadeusz Werbiński i jemu właśnie zawdzięczamy powstanie naszej szkoły.

 

 Kronika dyrektor Werbinski

mgr Tadeusz Werbiński

 

W latach szesdziesiśtych Państwowe Ognisko Muzyczne było bardzo prężnie działającą instytucją. Od 1966 r do ogniska uczęszczało ponad stu uczniów, uczono aż na 9 różnych instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, mandolinie, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie. Prowadzono też zajęcia z teorii muzyki na lekcjach umuzykalnienia. Działały również zespoły: akordeonowy, mandolinowy, orkiestra dęta i chór. Ognisko było znane w mieście i okolicach głównie dzięki koncertom zespołów, a zwłaszcza orkiestrze dętej pod dyrekcją Tadeusza Werbińskiego. Należy zaznaczyć że nasze miasto zawdzięcza panu Werbińskiemu nie tylko powstanie Szkoły Muzycznej ale również Miejską Orkiestrę Dętą, którą założył w 1967 roku jeszcze przy ognisku muzycznym. Orkiestra ta działała przy szkole muzycznej do 1983 roku, po czym jak przystało Miejskiej Orkiestrze przeszła pod patronat Urzędu Miasta.

 

Kronika orkistra deta

Orkiestra dęta - lata 70-te

 

W 1971 roku na naszym terenie od Kutna aż do Poznania i od Inowrocławia do Kalisza nie było żadnej innej szkoły muzycznej.

W okresie dotychczasowej działalności Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kole kierowało sześciu dyrektorów: Tadeusz Werbiński - 10 lat, Ryszard Pecelerowicz - 3 lata,  Zenon Krzyżaniak - 4 lata, Jerzy Sobiś - półtora roku, Krystyna Szczesiak - 10 lat, Marek Kłaniecki od 1999 roku do chwili obecnej.

 

Kronika kadra lat 70-tych

Kadra pedagogiczna - lata 70-te

 

W chwili powstania dnia 1 stycznia 1971 roku szkoła nie posiadała własnego lokalu, a jedynie korzystała z gościnności Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Dnia 21 grudnia 1972 roku decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej PSM I st. w Kole otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku w centrum miasta przy ulicy Sienkiewicza 11.  Poprzednio mieściły się w nim biura Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1 stycznia 1973 roku szkoła przeniosła się do nowo zaadaptowanego gmachu. Nasza szkoła mieści się w tym lokalu do chwili obecnej. Budynek szkoły został zbudowany wna początku XX wieku i liczy sobie ponad 100 lat dlatego wymaga ciągłych remontów i inwestycji.

Każdego roku szkołę kończy kilkunastu lub kilkudziesięciu uczniów którzy pobierali naukę w dziale dziecięcym lub młodzieżowym. Od początku istnienia szkoły jej mury opuściło około 700 uczniów rożnych klas instrumentalnych.

 

Kronika orkiestra

Orkiestra szkolna - lata 80-te

 

Rola szkoły nie sprowadza się tylko do działalności dydaktycznej. Równorzędne znaczenie posiada działalność wychowawcza. Występowanie na koncertach szkolnych i środowiskowych sprzyja wyzwalaniu w uczniach przeżyć emocjonalnych i sprawia satysfakcję z odnoszonych sukcesów.

Rangę uroczystości podnoszą i uświetniają występy zespołów. Na przestrzeni lat były to: orkiestra dęta, zespół mandolinowy, chór, kwartet smyczkowy, kwintet akordeonowy, trio klarnetowe, zespół gitarowy, trio fletowe, zespół fletów prostych i zespół perkusyjny.

 

chor lata 70

Chór szkolny - lata 70-te

 

Praca w zespołach wyrabia w uczniach poczucie zwiększonej dyscypliny pracy. Udział w zespołach instrumentalnych jest nobilitacją ucznia, gdyż wymaga określonych umiejętności.

Ważny punkt w działalności szkół muzycznych stanowią konkursy i przeglądy, gdyż są najpoważniejszym sprawdzianem jakiemu poddaje się całoroczne poczynania nauczycieli i uczniów. Najwyżej cenione są sukcesy odnoszone przez szkołę w konfrontacji z innymi ośrodkami. Do podstawowych celów udziału w konkursach zalicza się konfrontację osiągnięć dydaktycznych szkół, oceną poziomu nauczania, wymianą doświadczeń metodycznych, aktywizacją pracy uczniów i pedagogów, a także możliwość prezentacji uczniów wybitnie uzdolnionych w celu dalszej promocji.

Udział uczniów szkoły muzycznej w przeglądach i konkursach nie był w pierwszych latach zbyt częsty. Głównym powodem niewątpliwie była mała ilość takich imprez o charakterze regionalnym. Dopiero od 1985 roku odbywa się Konkurs pianistyczny w Koninie, początkowo o zasięgu wojewódzkim a obecnie ogólnopolskim. Od 1992 roku w Miejskim Domu Kultury w Kole organizowany był Turniej Muzyczny o Nagrodę Wojewody Konińskiego, obecnie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Turniej ten to konfrontacja mośliwości odtwórczych i interpretacyjnych młodych uczestników w rożnych kategoriach. Szkoła systematycznie bierze udział w przesłuchaniach i konkursach.

 

Kronika Cezary

Cezary Jabłoński - laureat konkursów

 

Szkoły muzyczne I st. są szkołami artystycznymi, których nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Są szkołami umuzykalniającymi i stanowić etap zawodowej edukacji muzycznej.

 

Kronika chor 20 lecie PSM

Chór szkolny rok 1991

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole jest instytucją, która sprawnie realizuje wyznaczone cele. Istotnie przyczyniła się do wzbogacenia życia muzycznego w Kole a jej działalność ma ogromny wpływ na cale środowisko i podnosi ogólny poziom kultury muzycznej.

opracowała: Małgorzata Lisiowska


Urząd Miejski w Kole