Kalendarz wydarzeń

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6 Komunikat 3

Uwaga !!!

Od dnia 09 do 29 listopada 2020 wprowadzamy zmiany w nauczaniu zdalnym wg poniższych zasad:

 

Zarządzenie nr 324

 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w  Kole z dnia 9.11.2020r.

 

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole

 

w okresie od 9 do 29 listopada 2020r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19 ( stan aktualny na dzień 05.11.2020r.)  ((Dz.U. z 2020r. poz. 1389 z poz. zm.) zarządza się co następuje.

 

1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania PSM I st. w Kole obowiązujące 
w okresie od 9 do 29 listopada 2020r.

 

 2. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w w/w okresie są następujące:

 

 1)    Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego w klasie 1 cyklu 6- letniego i  klasie I cyklu 4-letniego mogą odbywać się zdalnie lub hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.

 

2)    Zajęcia z instrumentu głównego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym (hybrydowo) za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.

 

3)    Pozostałe zajęcia:  instrument główny( II-VI cykl 6 letni, II-IV cykl 4-letni),  fortepian dodatkowy,  kształcenie słuchu,  rytmika, audycje muzyczne, chór, zespoły kameralne, orkiestra i big-band odbywać się będą zdalnie z zastrzeżeniem podpunktu 2.

 

4)    Zajęcia z akompaniatorem odbywać się będą  w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym ( do wyboru ). Wyboru trybu kształcenia dokonuje akompaniator w porozumieniu z nauczycielami instrumentów głównych i rodzicami.

 

3. Nauczanie na odległość odbywa się głównie za pomocą platformy G-Suite w następujących formach:

 

1)  lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;             
2)  lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
3)  udostępnienie i wymianę plików.

 

 4. W nauczaniu zdalny nauczyciel może pracować w domu lub w szkole,  korzystając ze  sprzętu własnego lub szkolnego.

 

 5. Zobowiązuje się nauczycieli do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o zmianach w szczegółowym trybie kształcenia (zdalny, stacjonarny czy mieszany),  w przypadku zajęć stacjonarnych  -  plan zajęć) a także o zastosowanych narzędziach w nauczaniu zdalnym. 

 

 6. Zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do  bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i procedury bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły.

 

7. Z dniem 8.11.2020 r. traci moc Zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kole nr 323 z dnia 26.10.2020 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole w okresie od 26 października do 8 listopada 2020r.

 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Prosimy sprawdzać informacje i wiadomości na e-dzienniku, maile oraz wiadomości na platformie G Suite.

 
Wszelkie sprawy w sekretariacie szkoły proszę załatwiać mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
osobiście lub telefonicznie: 518 832 799


Osoby, które utraciły hasło do e-dziennika prosimy
o kontakt  z sekretariatem.Urząd Miejski w Kole