Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6 Komunikat

Uwaga:

Wszelkie sprawy w sekretariacie szkoły prosimy załatwiać w dni robocze w godzinach 8.00 - 12.00, albo mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 518 832 799

 Załącznik do zarządzenia nr 316/2020
dyrektora PSM I st. w Kole
z dnia 24 marca 2020 r.

 

 Organizacja nauczania na odległość
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole

 Na podstawie Rozporządzenia MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się w PSM I st. w Kole regularne nauczanie na odległość.

Nauczanie na odległość odbywać się będzie według poniższego harmonogramu i zasad.

 1. Do dnia 25 marca 2020 r. włącznie wszyscy nauczyciele nawiązują kontakt ze swoimi wszystkimi uczniami wszystkich przedmiotów korzystając z bazy danych dostępnych w e-dzienniku (skrzynka nadawcza dziennika, numery telefonów) lub adresów mailowych udostępnionych przez sekretariat na prośbę nauczyciela z zachowaniem przepisów o ODO.
 2. Do dnia 25 marca 2020 r. włącznie wszyscy nauczyciele przekazują uczniom/rodzicom informację, w jaki sposób, z jaką częstotliwością i w jakiej formie będzie się odbywać nauczanie na odległość z danym uczniem, z danego przedmiotu, z daną grupą? Jaka będzie forma przepływu informacji pomiędzy uczniem, rodzicem a nauczycielem? Jakie są wymagania techniczne i jakich programów i aplikacji dostępnych dla ucznia/rodzica będzie to wymagało?
 3. Do dnia 25 marca 2020 r. włącznie nauczyciele odbierają informację zwrotną od uczniów/rodziców celem sprawdzenia skuteczności przepływu informacji i akceptacji zaproponowanych form kształcenia.
 4. Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania odbywać się będzie regularne nauczanie na odległość według zasad określonych w kolejnych punktach.
 5. Nauczanie odbywa się zgodnie z tygodniowym planem zajęć (nie muszą się zgadzać z godzinowym planem zajęć, trzymając się zasady nawiązywania kontaktu z uczniami tyle razy w tygodniu, ile przewiduje tygodniowy plan zajęć). Możliwa okresowa korekta tygodniowego planu zajęć. W przypadku 15-minutowych lekcji fortepianu dodatkowego można nauczanie realizować raz na 2 tygodnie.
 6. Nauczanie na odległość odbywa się w następujących formach:
  1)  lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;    
  2)  lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów lub telefonu po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
  3)  udostępnienie i wymianę plików.
 7. Udostępnienie i wymiana plików polega na przekazaniu w postaci elektronicznej uczniom/rodzicom materiałów, zadań, ćwiczeń, linków do portali edukacyjnych i muzycznych, testów, quizów, nagrań itp. wraz ze wskazówkami i terminami realizacji zadań, sposobem przesłania zrealizowanych zadań, a następnie ich sprawdzenie i udzielenie uczniom informacji zwrotnej obejmującej: co uczeń wykonał prawidłowo, co i jak wymaga poprawy, jak ma dalej nad zadaniem pracować i ewentualnie ocenę w formie stopnia, jeśli praca została zapowiedziana na taką ocenę.
 8. Wyboru formy nauczania na odległość podejmuje nauczyciel biorąc pod uwagę:
  1)  możliwości techniczne ucznia/rodzica w tym zakresie,           
  2)  możliwości czasowe i higienę umysłową ucznia, w tym ograniczenia czasu spędzenia ucznia przed monitorem ze względów zdrowotnych,   
  3)  możliwości percepcyjne ucznia,
  4)  adekwatność danej formy nauczania do podstawy programowej danego przedmiotu,
  5)  skuteczność danego sposobu nauczania.
 9. Nauczanie na odległość jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym w postaci:
  1)  zapisu tematu lekcji        
  2)  odnotowania obecności ucznia jako obecność zdalna, jeśli uczeń podjął aktywność (był na lekcji online lub zrealizował zadaną pracę),    
  3)  ocen bieżących zgodnie z WSO,
  4)  uwag, informacji, pochwał, jak zajdzie taka potrzeba, 
  5)  realizacji repertuaru i zadań techniczno-wykonawczych z instrumentu głównego na dotychczasowych zadaniach.
 10. Przy doborze treści nauczania na odległość nauczyciel kieruje się zasadą realizacji w pierwszej kolejności najważniejszych celów podstawy programowej oraz tych elementów podstawy, które są możliwe do realizacji na odległość.
 11. Ustala się następujące sposoby techniczne udostępniania uczniom materiałów i zadań:
  1)  udostępnienie plików na dysku wirtualnym Google, tzw. Chmurze,   
  2)  przesyłanie plików za pomocą poczty elektronicznej,  
  3)  przesyłanie plików za pomocą dostępnych uczniom/rodzicom komunikatorów społecznych,
  4)  przesyłanie linków do wartościowych pod względem muzycznym i edukacyjnym portali, w tym rekomendowanych przez CEA.
 12. Rodzaje udostępnianych plików: wiadomości tekstowe, dokumenty, obrazy, pliki dźwiękowe i video w formatach i rozszerzeniach dostępnych dla uczniów/rodziców.
 13. Do pracy zdalnej nauczyciele korzystają z własnego lub z przydzielonego w szkole sprzętu elektronicznego oraz własnego łącza internetowego. Możliwe jest w porozumieniu z dyrektorem wykonywanie pracy zdalnej na terenie szkoły w osobnym pomieszczeniu.
 14. Rekomenduje się korzystanie z aplikacji Googl (Dysk Google, Classroom, Hangouts, Kalendarz, poczta g mail), które są dostępne i darmowe (bez reklam) dla użytkowników konta Googl, w związku z tym wszyscy nauczyciele szkoły są zobowiązani takie konta posiadać i zaznajomić się z obsługą ww. aplikacji Googl.
 15. Nauczyciele komunikują się ze sobą za pomocą poczty mailowej telefonów i Google Hangouts. Sekretariat służy nauczycielom pomocą w udostępnianiu wzajemnych kontaktów.
 16. Szczegółowe zasady organizacji pracy poszczególnych przedmiotów:
  1)  instrument główny i dodatkowy według zasad określonych w punktach 4-14,
  2)  fortepian dodatkowy według zasad jak wyżej, dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu odbywają naukę czytania nut, szczególnie w kluczu basowym i znajomość klawiatury,         
  3)  kształcenie słuchu i audycje muzyczne według zasad określonych w punktach 4-14 z zaleceniem wykorzystania portali edukacyjnych, aplikacji Classroom i Dysku Googl,
  4)  rytmika w postaci realizacji treści kształcenia słuchu w ramach integracji z kształceniem słuchu,         
  5)  zespół, chór, orkiestra według zasad określonych w punktach 4-14 głównie w postaci samodzielnej pracy ucznia nad odczytaniem głosu i kontroli opanowania materiału,
  6)  akompaniament w postaci dokonywania lub udostępniania nagrań akompaniamentu dostosowanego do możliwości ucznia na wniosek nauczyciela instrumentu głównego.
 17. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do złożenia dyrektorowi szkoły sprawozdania w formie pliku Word lub PDF z realizacji punktów 1-3 w terminie do 28 marca 2020 r. przesłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 18. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do składania dyrektorowi szkoły okresowych sprawozdań z realizacji nauczania na odległość w terminach i formach ustalonych w późniejszym czasie.          

 Organizacja nauczania na odległość POBIERZ
 Zarządzenie nr 316  POBIERZ

 
Marek Kłaniecki
dyrektor PSM I st. w Kole

Koło, dn. 24 marca 2020 r.


Urząd Miejski w Kole