Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 Komunikat 4

Uwaga !!!

Organizacja zajęć w PSM I st. w Kole
od 18 stycznia 2021 r. pozostaje bez zmian,
tzn. będzie taka sama, jak przed świętami.
Ewentualne rozszerzenie możliwości odbywania zajęć stacjonarnych w szkole przewiduje się po 24 stycznia.

Szkolny konkurs "Zaczarowana etiuda" 2020

 W listopadzie 2020 roku odbył się w naszej szkole (on-line) szkolny konkurs „Zaczarowana etiuda 2020”. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas instrumentów dętych. 

Czytaj więcej...

Komunikat 3

Uwaga !!!

Od dnia 30 listopada 2020 do 03 stycznia 2021 r. przedłużamy zmiany w nauczaniu zdalnym
wg poniższych zasad:


 

 

 

Zarządzenie nr 325
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Kole z dnia 28.11.2020r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 30 listopada 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19 ( stan aktualny na dzień 24.11.2020r.) ((Dz.U. z 2020r. poz. 2087) zarządza się co następuje.

1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania PSM I st. w Kole obowiązujące
w okresie od 30 listopada 2020r. do 03 stycznia 2021r.

2. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w w/w okresie są następujące:

1) Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego w klasie 1 cyklu 6- letniego i klasie I cyklu 4-letniego mogą odbywać się hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.
2) Zajęcia z instrumentu głównego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.
3) Zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I cyklu 6-letniego mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym za zgodą rodziców
w grupach do 4 uczniów.
4) Pozostałe zajęcia: instrument główny( II-VI cykl 6 letni, II-IV cykl 4-letni), fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespoły kameralne, orkiestra i big-band odbywać się będą zdalnie z zastrzeżeniem podpunktu 2.
5) Zajęcia z akompaniatorem odbywać się będą w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym ( do wyboru ) . Wyboru trybu kształcenia dokonuje akompaniator w porozumieniu z nauczycielami instrumentów głównych i rodzicami.

3. Nauczanie na odległość odbywa się głównie za pomocą platformy G-Suite
w następujących formach:

1) lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;
2) lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po wcześniejszym umówieniu się z uczniem/rodzicem na konkretny dzień i godzinę, po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
3) udostępnienie i wymianę plików.

4. W nauczaniu zdalny nauczyciel może pracować w domu lub w szkole, korzystając ze sprzętu własnego lub szkolnego.

5. Zobowiązuje się nauczycieli do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły
o zmianach w szczegółowym trybie kształcenia (zdalny, stacjonarny czy mieszany), w przypadku zajęć stacjonarnych - plan zajęć) a także o zastosowanych narzędziach w nauczaniu zdalnym.

6. Zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i procedury bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły.

7. Z dniem 29.11.2020 r. traci moc Zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kole nr 324
z dnia 09.10.2020 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole w okresie od 9 do 29 listopada 2020r.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

Prosimy sprawdzać informacje i wiadomości na e-dzienniku, maile oraz wiadomości na platformie G Suite.

 
Wszelkie sprawy w sekretariacie szkoły proszę załatwiać mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
osobiście lub telefonicznie: 518 832 799


Osoby, które utraciły hasło do e-dziennika prosimy
o kontakt  z sekretariatem.


Komunikat 2

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującą od 1 IX 2020 r. Procedurą bezpieczeństwa w PSM I st. w Kole w godzinach 12.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 - 14.00 w soboty obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu i poruszania się po korytarzach, klatce schodowej, w toaletach, świetlicy i szatni wszystkim osobom bez prawidłowo założonej maseczki ochronnej. 

Czytaj więcej...


Urząd Miejski w Kole